Web Analytics

How many Saturdays and Sundays in 2022?

List of Saturdays in 2022

There are 53 Saturdays in the year 2022.

01 January 2022 Saturday
08 January 2022 Saturday
15 January 2022 Saturday
22 January 2022 Saturday
29 January 2022 Saturday
05 February 2022 Saturday
12 February 2022 Saturday
19 February 2022 Saturday
26 February 2022 Saturday
05 March 2022 Saturday
12 March 2022 Saturday
19 March 2022 Saturday
26 March 2022 Saturday
02 April 2022 Saturday
09 April 2022 Saturday
16 April 2022 Saturday
23 April 2022 Saturday
30 April 2022 Saturday
07 May 2022 Saturday
14 May 2022 Saturday
21 May 2022 Saturday
28 May 2022 Saturday
04 June 2022 Saturday
11 June 2022 Saturday
18 June 2022 Saturday
25 June 2022 Saturday
02 July 2022 Saturday
09 July 2022 Saturday
16 July 2022 Saturday
23 July 2022 Saturday
30 July 2022 Saturday
06 August 2022 Saturday
13 August 2022 Saturday
20 August 2022 Saturday
27 August 2022 Saturday
03 September 2022 Saturday
10 September 2022 Saturday
17 September 2022 Saturday
24 September 2022 Saturday
01 October 2022 Saturday
08 October 2022 Saturday
15 October 2022 Saturday
22 October 2022 Saturday
29 October 2022 Saturday
05 November 2022 Saturday
12 November 2022 Saturday
19 November 2022 Saturday
26 November 2022 Saturday
03 December 2022 Saturday
10 December 2022 Saturday
17 December 2022 Saturday
24 December 2022 Saturday
31 December 2022 Saturday

List of Sundays in 2022

There are 52 Sundays in the year 2022.

02 January 2022 Sunday
09 January 2022 Sunday
16 January 2022 Sunday
23 January 2022 Sunday
30 January 2022 Sunday
06 February 2022 Sunday
13 February 2022 Sunday
20 February 2022 Sunday
27 February 2022 Sunday
06 March 2022 Sunday
13 March 2022 Sunday
20 March 2022 Sunday
27 March 2022 Sunday
03 April 2022 Sunday
10 April 2022 Sunday
17 April 2022 Sunday
24 April 2022 Sunday
01 May 2022 Sunday
08 May 2022 Sunday
15 May 2022 Sunday
22 May 2022 Sunday
29 May 2022 Sunday
05 June 2022 Sunday
12 June 2022 Sunday
19 June 2022 Sunday
26 June 2022 Sunday
03 July 2022 Sunday
10 July 2022 Sunday
17 July 2022 Sunday
24 July 2022 Sunday
31 July 2022 Sunday
07 August 2022 Sunday
14 August 2022 Sunday
21 August 2022 Sunday
28 August 2022 Sunday
04 September 2022 Sunday
11 September 2022 Sunday
18 September 2022 Sunday
25 September 2022 Sunday
02 October 2022 Sunday
09 October 2022 Sunday
16 October 2022 Sunday
23 October 2022 Sunday
30 October 2022 Sunday
06 November 2022 Sunday
13 November 2022 Sunday
20 November 2022 Sunday
27 November 2022 Sunday
04 December 2022 Sunday
11 December 2022 Sunday
18 December 2022 Sunday
35 December 2022 Sunday

List of Saturdays in 2023

There are 53 Saturdays in the year 2022.

07 January 2023 Saturday
14 January 2023 Saturday
21 January 2023 Saturday
28 January 2023 Saturday
04 February 2023 Saturday
11 February 2023 Saturday
18 February 2023 Saturday
25 February 2023 Saturday
04 March 2023 Saturday
11 March 2023 Saturday
18 March 2023 Saturday
25 March 2023 Saturday
01 April 2023 Saturday
08 April 2023 Saturday
15 April 2023 Saturday
22 April 2023 Saturday
29 April 2023 Saturday
06 May 2023 Saturday
13 May 2023 Saturday
20 May 2023 Saturday
27 May 2023 Saturday
03 June 2023 Saturday
10 June 2023 Saturday
17 June 2023 Saturday
24 June 2023 Saturday
01 July 2023 Saturday
08 July 2023 Saturday
15 July 2023 Saturday
22 July 2023 Saturday
29 July 2023 Saturday
05 August 2023 Saturday
12 August 2023 Saturday
19 August 2023 Saturday
26 August 2023 Saturday
02 September 2023 Saturday
09 September 2023 Saturday
16 September 2023 Saturday
23 September 2023 Saturday
30 September 2023 Saturday
07 October 2023 Saturday
14 October 2023 Saturday
21 October 2023 Saturday
28 October 2023 Saturday
04 November 2023 Saturday
11 November 2023 Saturday
18 November 2023 Saturday
25 November 2023 Saturday
02 December 2023 Saturday
09 December 2023 Saturday
16 December 2023 Saturday
23 December 2023 Saturday
30 December 2023 Saturday

List of Sundays in 2023

There are 53 Sundays in the year 2023.

01 January 2023 Sunday
08 January 2023 Sunday
15 January 2023 Sunday
22 January 2023 Sunday
29 January 2023 Sunday
05 February 2023 Sunday
12 February 2023 Sunday
19 February 2023 Sunday
26 February 2023 Sunday
05 March 2023 Sunday
12 March 2023 Sunday
19 March 2022 Sunday
26 March 2022 Sunday
02 April 2023 Sunday
09 April 2023 Sunday
16 April 2023 Sunday
23 April 2023 Sunday
30 April 2023 Sunday
07 May 2023 Sunday
14 May 2023 Sunday
21 May 2023 Sunday
28 May 2023 Sunday
04 June 2023 Sunday
11 June 2023 Sunday
18 June 2023 Sunday
25 June 2023 Sunday
02 July 2023 Sunday
09 July 2023 Sunday
16 July 2023 Sunday
23 July 2023 Sunday
30 July 2023 Sunday
06 August 2023 Sunday
13 August 2023 Sunday
20 August 2023 Sunday
27 August 2023 Sunday
03 September 2023 Sunday
10 September 2023 Sunday
17 September 2023 Sunday
24 September 2023 Sunday
01 October 2023 Sunday
08 October 2023 Sunday
15 October 2023 Sunday
22 October 2023 Sunday
29 October 2023 Sunday
05 November 2023 Sunday
12 November 2023 Sunday
19 November 2023 Sunday
26 November 2023 Sunday
03 December 2023 Sunday
10 December 2023 Sunday
17 December 2023 Sunday
24 December 2023 Sunday
31 December 2023 Sunday